Головна > Блог > Типографіка в дизайні. Основні поняття і правила

Типографіка в дизайні. Основні поняття і правила

Vladyslav Otchenko
Дизайн 07 грудня 2020

Основні поняття

Правильна типографіка

 

Стаття буде корисна для молодих дизайнерів, для людей, які почали свою справу і вперше створюють сайт, для всіх, хто працює з візуальним контентом і наповненням сайтів.

Типографіка у вебі — це правила оформлення тексту сайту з метою донесення інформації до аудиторії в найлегшій для читання і сприйняття формі. Формат оформлення впливає на показники часу проведеного користувачем на сайті, вчинення цільової дії  та загального враження від сайту. Щоб розібратися в основних правилах і форматах — читайте статтю нижче.

 

#1 Розбираємось в основних поняттях

Як зробити так, щоб текст на сторінці читали? З розвитком інтернет-простору збільшився й обсяг інформації, тому ми поступово навчились фільтрувати інформацію, виділяти потрібне. 

Текст — найголовніший елемент на сторінці, саме він підштовхує користувача до дії, тому для створення зрозумілого, читабельного тексту, в якому легко орієнтуватись ми звернемось до правил типографіки.

Не важливо наскільки корисна інформація міститься в текстовому блоці, якщо текст неправильно оформлений — він залишиться без уваги.

Для початку, розберемось з основними поняттями, щоб краще зрозуміти подальші правила.

 1. Шрифти та гарнітура

Шрифт — це набір малих і великих символів, знаків пунктуації, цифр і спецсимволів одного розміру і товщини для окремої гарнітури. 

Гарнітура — це «комплект» шрифтів, що мають спільні стильові ознаки та принципи побудови знаків.

Коротко розберемось з видами гарнітур:

Найкращий варіант для вебсторінки — використовувати гротескні гарнітури, вони простіші для візуального сприйняття, чіткі та зрозумілі. 

В ситуаціях, коли потрібна інша ширина символів, не варто розтягувати, або стискати шрифт вручну, існують спеціально розроблені варіанти шрифтів:

 1. Кегль

Кегль — визначає площину розміщення знаків по висоті — від нижньої точки літери «р» до верхньої точки літери «б».

У друкованих виданнях розміри шрифтів вимірюються в пунктах (pt), а на екрані - в пікселях (px). Співвідношення розмірів обчислюється за формулою:

12 пунктів (pt) × (96/72) = 16 пікселів (px)

Оптимальний кегль для сайтів — 16–20 px (для комп'ютерів) та 14–18 px (для телефонів), а для друкованих виробів — 10–12 pt.

 1. Насиченість або товщина

Насиченість або товщина — визначається зміною товщини основних і сполучних штрихів. У межах однієї гарнітури насиченість може змінюватися від найтоншого до найтовстішого та описується словами (Thin — Black) або числовими значеннями (100–900). 

 1. Контраст

Контраст — відношення товщини основних і сполучних штрихів. Контрастність може змінюватися від шрифтів без контрасту (1:1) до шрифтів з високим контрастом (більше 3:1).

 

 1. Трекінг і кернінг

Трекінг — це рівномірна зміна відстаней між символами у всьому текстовому блоці. В словах, що набрані великим кеглем, варто зменшити відстані між літерами - так слова в рядку стають цілісними. Трекінг в тексті малих кеглів потрібно збільшити, щоб полегшити візуальне сприйняття тексту.

Кернінг — коригування відстані між окремою парою знаків. Сучасні шрифти уже мають налагоджений кернінг, тому немає потреби налаштовувати кернінг окремих літер. Кернінг налаштовують у графічному дизайні та при верстці друкованих виробів.

 1. Х-висота

Висота від основи літер до верху, що визначається по літері х (ікс). Для текстів на сайті використовують більшу X-висоту, для підвищення розбірливості літер малих кеглів.

 1. Інтерліньяж та міжрядковий інтервал

Інтерліньяж — відстань між базовими лініями сусідніх рядків в тексті.

Міжрядковий інтервал — відстань від базової лінії до верхньої частини малих літер на наступному рядку.

Для тексту на сайті, розміри інтерліньяжу в абзацах — 120-170%. Зазвичай, інтерліньяж підбирається дизайнером на око, але рекомендований інтерліньяж — 150%, в цьому випадку рядки не розпадаються, але добре відділені, а текст залишається читабельним. 

 

В заголовках часто використовується негативний інтерліньяж — відстань між рядками менше, ніж висота літер. В цьому випадку заголовок стає цілісним блоком і не розпадається, при цьому заголовки роблять короткими, щоб не змушувати читача «бігати» очима по екрану.

#2 Правильна типографіка

 1. Базове правило типографіки

Не важливо, скільки правил типографіки ви вже вивчили, існує одне базове правило, яке гарантовано покращить ваші роботи:

Найбільш зрозумілим прикладом цього правила являється ряд розмірів:

Апрош ≤ Пробіл ≤ Кегль ≤ Інтерліньяж ≤ Відбивка абзацу ≤ Відстань від краю

Кожен наступний розмір в ланцюгу — більший попереднього. Це дозволяє, користуючись одним базовим правилом, одразу підвищити читабельність тексту, повітряність, зрозумілість, покращити візуальне сприйняття полотна тексту.

 1. Заголовок

Заголовок — найважливіший рядок тексту, що коротко описує інформацію в наступних абзацах і підштовхує читати далі саме той абзац, де знаходиться потрібна інформація.

В типографіці заголовки розділяються на рівні (h1, h2, h3…). Якщо порівняти вебсайт з книгою, то заголовок h1 — назва всієї книги, h2 — розділу, h3 — параграфа в розділі і так далі. 

Щоб виділити заголовок на фоні іншого тексту, необхідно:

 • збільшити відстань між заголовком і абзацом;
 • збільшити кегль шрифту;
 • збільшити насиченість.

Додатково заголовок виділяють шляхом зміни гарнітури, але не використовуйте більше 2-х різних гарнітур в одному проєкті. Підбирайте контрастні за формою гарнітури: 

 • антиква до гротеску;
 • рукописний до антикви;
 • вузький до широкого.

Структура тексту повинна бути зрозумілою — кожен заголовок приєднаний до свого текстового блоку, при цьому заголовки різних рівнів повинні відрізнятися за розміром.

 1. Абзац

Абзац — частина тексту, яка виражає закінчену думку. Абзаци відокремлюють один від одного графічно.  Найпоширеніші способи створення абзаців:

Великий абзац тексту притягує увагу слабше за набір коротких абзаців. Початок нового абзацу не залишиться без уваги, тому поділіть текст за принципом «одна думка — один абзац».

 1. Список

Конспекти лекцій в університеті часто ведуться у формі списків, оскільки така інформація легше запам’ятовується, так само і на вебсайті, інформація подана списком — легше запам’ятовується. 

Пункти списку виділяють числами, літерами, або ж булітами (графічними маркерами), а інтерліньяж у списках роблять більшим, ніж в абзаці. Найбільш поширені — буліти круглої форми.

 Інформація, що подається списком:

 • зручна, читабельна;
 • чітка, структурована;
 • легша для засвоєння.

Часто буліти замінюють на іконки, які підтримують інформацію в списку. Такий варіант дозволяє користувачам спочатку сприйняти інформацію на іконках, а потім підкріпити її текстом.

 1. Вирівнювання

Всередині блоків текст може бути по-різному орієнтований, в залежності від поставленого завдання. 

Основні типи вирівнювання:

 • по лівому краю (align left) — доречне в 99%, завжди виграшний і універсальний варіант вирівнювання;
 • по центру (align center)  — використовується в заголовках,  коротких тезах, цитатах, відгуках. Не використовуйте вирівнювання по центру в великих текстових блоках;
 • повне (justify) — в блоках тексту з таким вирівнюванням утворюються великі проміжки між словами, блок виглядає дірявим;
 • по правому краю (align right) — майже не використовуються в країнах, що читають текст зліва на право.

 1. Ширина рядка

Кількість символів в рядку повинна бути в діапазоні 40–70 символів для комп’ютерів та планшетів і 30–40 символів для телефонів. При цьому для текстів на сайті оптимальний кегль 16–20 px.

 1. Нерозривний пробіл

В кінці рядка читачі мимоволі роблять паузу, тому на кінцях не залишають прийменники та сполучники, оскільки вони безпосередньо пов'язані з наступним словом. Використовуйте «нерозривний пробіл» (сполучення клавіш Alt + 0160), якщо таких ситуацій не уникнути.

На наступний рядок переносять:

 • прийменники, сполучники та деякі частки;
 • числа з наступним словом або одиницею виміру;
 • тире з попереднім словом;
 • ініціали разом з прізвищем;
 • скорочення повністю.

 1. Різновиди паличок

Дефіс — найкоротша паличка, яку використовують у складених словах та перенесеннях в тексті (світло-зелений). З боків дефіса не ставлять пробіли.

Мінус (Alt + 045) — числовий знак. Розташовується вище, ніж тире і дефіс, але у типографіці сайтів часто замінюється на дефіс (-15%). 

Коротке тире(Alt + 0150) використовують при позначенні інтервалів в датах або часі (1975–1995 р.). З боків також не ставлять пробілів, тому що, знак уже має відступи. 

Довге тире (Alt + 0151) частіше за все використовують:

 • між словами, що утворюють зміст «від — до» (маршрут Київ — Львів);
 • після термінів (типографіка — це…);
 • для пропуску членів речення (за виконання правил — нагорода);
 • між двома реченнями без сполучників, що описують дію і результат (заповни анкету — отримай бонус). 

Довге тире відбивають тонкими шпаціями, але у типографіці сайтів такі відступи замінюють пробілами.

 1. Різновиди лапок

Ялинки (« ») — головні лапки в наборі українською мовою. 

Лапки (“ ”) — другорядні, можна використовувати тільки в тому випадку, якщо всередині цитати потрібно зробити ще одне виділення. 

Англійські лапки (‘ ’) — використовують, якщо слово переведено з іншої мови.

 1. Колір

Колір тексту і фону також має велике значення. Чорний на білому та білий на чорному — найбільш поширені та оптимальні варіанти, але якщо контрастність кольорів занадто висока, або низька — очі людини швидко втомлюються, все має бути в міру.

 1. Кнопки дії

Перш за все, кнопка повинна привертати увагу не тільки формою, але і кольором, і текстом. Не будемо розглядати всі стилі кнопок, розглянемо приклади тексту на кнопці:

 1. CAPS — не завжди добре

CAPS — це крик, не потрібно кричати там, де не треба! Такий вид написання підходить для логотипів, невеликих назв і заголовків до 5 слів, зустрічається в кнопках. Великі літери важче сприймаються людьми, ніж малі. Не виділяйте слова в абзаці ВЕЛИКИМИ літерами, якщо це не абревіатура, з більшою ймовірністю читачі звернуть увагу на текст, якщо збільшити насиченість.

 1. І найголовніше

Перед публікацією будь-якого тексту — покажіть його іншій людині. Ваш текст чіткий і зрозумілий для Вас, але зовсім по-іншому його сприймають інші люди. Поставте наступні питання:

 • Чи легко орієнтуватись на сторінці за ключовими словами, заголовками та зображеннями?;
 • Чи легко читати текст з цими шрифтами?;
 • Чи достатньо текст розділений на блоки?.

Відредагуйте текст і покажіть його ще раз. Ситуація покращилась? Вітаю!

Корисні ресурси:

Безкоштовні шрифти

Бібліотека шрифтів від Google для комерційного використання

https://fonts.google.com/?subset=cyrillic

Шрифтові пари

На сайті зібрані всі найбільш вдалі комбінації шрифтових пар бібліотеки Google Fonts

https://fontpair.co/

Alt-розкладка

Всі можливі комбінації клавіш для швидкого набору символів 

https://htmlweb.ru/html/alt-codes.htm 

Типографська розкладка

Розроблена І. Бірдманом для зручного набору символів без використання коду (тільки Рус, Eng)

https://ilyabirman.ru/projects/typography-layout/

Контраст кольорів

Перевірка рівня контрасту між кольорами за стандартами WCAG

https://colourcontrast.cc/

Главред β

Перевірка тексту на чистоту та читабельність
(тільки російською)

https://glvrd.ru/

 

Сподобалася стаття?

Поділися з друзями!